Investeren in zorgwoningen: een slimme keuze voor beleggers met oog voor de toekomst

Investeren in zorgwoningen is een groeiende trend in de vastgoedsector. Het is een investering die niet alleen financieel rendement oplevert, maar ook bijdraagt aan het verbeteren van de zorginfrastructuur in Nederland. In dit artikel bespreken we alles wat u moet weten over het investeren in zorgwoningen, inclusief de voordelen en nadelen, tips en trucs, vergelijkingen en casestudies.

Wat zijn zorgwoningen?

Zorgwoningen zijn woningen die speciaal zijn ontworpen voor mensen die extra zorg nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor ouderen, mensen met een beperking of mensen die revalideren na een operatie of ziekte. Zorgwoningen zijn uitgerust met bepaalde voorzieningen die het mogelijk maken om deze zorg te bieden, zoals een aangepaste badkamer of keuken, extra brede deuren en speciale hulpmiddelen.

Waarom investeren in zorgwoningen?

Er zijn verschillende redenen waarom investeren in zorgwoningen een goede keuze kan zijn. Ten eerste is er een groeiende vraag naar zorgwoningen vanwege de vergrijzing van de bevolking. Daarnaast is er de verschuiving naar meer thuiszorg, wat betekent dat er meer behoefte is aan aangepaste woningen. Bovendien bieden zorgwoningen een stabiel rendement, omdat de huurders vaak langdurig in de woning blijven.

“Investeren in zorgwoningen is niet alleen een investering in vastgoed, maar ook in de toekomst van onze samenleving.”

Investeren in zorgwoningen

Voordelen van investeren in zorgwoningen

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het investeren in zorgwoningen. Ten eerste is er de stabiele huurstroom, omdat de huurders vaak langdurig in de woning blijven. Daarnaast zijn zorgwoningen vaak gelegen op goede locaties, dicht bij voorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer. Bovendien zijn de huurders van zorgwoningen vaak zeer betrouwbaar en zorgen ze goed voor de woning.

In 1989 werd de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) ingevoerd, waardoor de financiering van zorginstellingen veranderde en investeren in zorgwoningen aantrekkelijker werd.

Nadelen van investeren in zorgwoningen

Er zijn ook enkele nadelen verbonden aan het investeren in zorgwoningen. Ten eerste zijn er de hogere kosten voor het onderhoud en de aanpassingen van de woning. Daarnaast is er de mogelijkheid dat huurders overlijden of verhuizen naar een andere locatie, wat kan leiden tot leegstand. Tot slot kan de zorgsector veranderen, waardoor de vraag naar zorgwoningen kan afnemen.

Risico’s van investeren in zorgwoningen

Zoals bij elke investering zijn er ook risico’s verbonden aan het investeren in zorgwoningen. Een van de grootste risico’s is dat huurders overlijden of verhuizen, waardoor er leegstand ontstaat. Daarnaast kunnen er veranderingen optreden in de zorgsector, waardoor de vraag naar zorgwoningen afneemt. Bovendien kunnen er problemen ontstaan met de financiering van de woning, bijvoorbeeld als er onverwachte kosten optreden.

In Nederland groeit de vraag naar zorgwoningen snel, mede door de vergrijzing van de bevolking.

Investeren in zorgwoningen stabiele belegging

Hoe investeer je in zorgwoningen?

Er zijn verschillende manieren om te investeren in zorgwoningen. Een van de meest populaire manieren is om te investeren via een vastgoedfonds dat gespecialiseerd is in zorgwoningen. Dit biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in een portefeuille van zorgwoningen, waardoor het risico wordt gespreid. Daarnaast is het mogelijk om zelf een zorgwoning te kopen en te verhuren, maar dit brengt wel hogere kosten met zich mee voor het onderhoud en de aanpassingen van de woning.

 • In 2020 waren er ruim 120.000 zorgwoningen in Nederland.
 • Het aantal zorgwoningen is de afgelopen jaren gestegen met gemiddeld 5% per jaar.
 • De gemiddelde huurprijs van een zorgwoning bedraagt € 800 per maand.
 • De gemiddelde bezettingsgraad van zorgwoningen is 95%.
 • De vraag naar zorgwoningen zal de komende jaren toenemen door de vergrijzing van de bevolking.
 • De verwachte groei van de zorgwoningmarkt is 3-5% per jaar.
 • Investeringen in zorgwoningen worden gezien als een stabiele en veilige belegging.
 • Het rendement op investeringen in zorgwoningen ligt gemiddeld tussen de 4-6% per jaar.
 • Er zijn verschillende fiscale voordelen voor investeerders in zorgwoningen, zoals de mogelijkheid om afschrijvingen te doen en gebruik te maken van de fiscale regeling voor monumentenpanden.

Vastgoedfondsen voor zorgwoningen

Er zijn verschillende vastgoedfondsen die zich richten op zorgwoningen. Deze fondsen bieden beleggers de mogelijkheid om te investeren in een portefeuille van zorgwoningen, waardoor het risico wordt gespreid. Een voorbeeld van zo’n vastgoedfonds is het Amvest Residential Core Fund, dat zich richt op het investeren in zorgwoningen in Nederland.

Zelf een zorgwoning kopen

Het is ook mogelijk om zelf een zorgwoning te kopen en te verhuren. Dit brengt wel hogere kosten met zich mee voor het onderhoud en de aanpassingen van de woning. Daarnaast kan het lastig zijn om huurders te vinden en te behouden, en is er een hoger risico op leegstand. Het is daarom belangrijk om goed onderzoek te doen naar de locatie en de vraag naar zorgwoningen in de omgeving.

Zorgwoningen interessante investeringsmogelijkheid

Het vinden van de juiste locatie

Bij het investeren in zorgwoningen is het vinden van de juiste locatie van groot belang. Het is belangrijk om te investeren in een gebied waar de vraag naar zorgwoningen hoog is, bijvoorbeeld in de buurt van ziekenhuizen of verzorgingstehuizen. Daarnaast is het belangrijk om te investeren in een gebied met goede voorzieningen, zoals winkels en openbaar vervoer.

Onderhoud en aanpassingen

Een van de grootste kostenposten bij het investeren in zorgwoningen is het onderhoud en de aanpassingen van de woning. Het is belangrijk om te investeren in een woning die al geschikt is voor zorgbehoevenden, zodat er minder aanpassingen nodig zijn. Daarnaast is het belangrijk om het onderhoud goed bij te houden, zodat de woning in goede staat blijft.

Huurprijs en rendement

Bij het investeren in zorgwoningen is het belangrijk om goed te kijken naar de huurprijs en het rendement. De huurprijs is vaak hoger dan bij reguliere woningen, vanwege de extra voorzieningen en zorg die geboden wordt. Het rendement op zorgwoningen is vaak stabiel, vanwege de langdurige huurcontracten en de groeiende vraag naar zorgwoningen.

Beleggen in zorgvastgoed slimme keuze

Huurcontracten en huurders

Bij het investeren in zorgwoningen is het belangrijk om goede huurcontracten op te stellen en betrouwbare huurders te vinden. Huurcontracten voor zorgwoningen verschillen vaak van reguliere huurcontracten, vanwege de extra voorzieningen en zorg die geboden wordt. Het is belangrijk om goede afspraken te maken over het onderhoud en de aanpassingen van de woning.

Vergelijking met reguliere woningen

Een vergelijking tussen investeren in zorgwoningen en reguliere woningen laat zien dat er verschillen zijn in huurprijs, huurders en onderhoudskosten. Zo is de huurprijs van zorgwoningen vaak hoger, vanwege de extra voorzieningen en zorg die geboden wordt. Daarnaast zijn de huurders van zorgwoningen vaak zeer betrouwbaar, maar is er wel een hoger risico op leegstand. Tot slot zijn de onderhoudskosten van zorgwoningen vaak hoger, vanwege de aanpassingen die nodig zijn.

Case study: Amvest Residential Core Fund

Een voorbeeld van een vastgoedfonds dat zich richt op zorgwoningen is het Amvest Residential Core Fund. Dit fonds investeert in een portefeuille van zorgwoningen in Nederland, met als doel om stabiel rendement te behalen en bij te dragen aan de verbetering van de zorginfrastructuur in Nederland. Het fonds richt zich op woningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking, en werkt samen met zorgpartijen om de beste zorg te bieden aan de huurders.

Investeren in zorgwoningen duurzame oplossing

Tips voor het investeren in zorgwoningen

 • Doe goed onderzoek naar de locatie en de vraag naar zorgwoningen in de omgeving.
 • Investeer in een woning die al geschikt is voor zorgbehoevenden, zodat er minder aanpassingen nodig zijn.
 • Zorg voor goede huurcontracten en betrouwbare huurders.
 • Houd het onderhoud goed bij, zodat de woning in goede staat blijft.
 • Investeer in een vastgoedfonds dat gespecialiseerd is in zorgwoningen, om het risico te spreiden.

Investeren in zorgwoningen kan een goede keuze zijn voor beleggers die op zoek zijn naar stabiel rendement en willen bijdragen aan de verbetering van de zorginfrastructuur in Nederland. Het is belangrijk om goed onderzoek te doen naar de locatie en de vraag naar zorgwoningen in de omgeving, en te investeren in een woning die al geschikt is voor zorgbehoevenden. Daarnaast is het belangrijk om goede huurcontracten op te stellen en het onderhoud goed bij te houden. Een vastgoedfonds dat gespecialiseerd is in zorgwoningen kan een goede keuze zijn voor beleggers die het risico willen spreiden.

[X]