Overdrachtsbelasting voor beleggers: alles wat je moet weten!

Overdrachtsbelasting is een belasting die betaald moet worden bij de aankoop van een huis of ander onroerend goed. Het is een percentage van de koopsom en wordt betaald door de koper. De overdrachtsbelasting is bedoeld om de kosten van de overdracht van het eigendom te dekken en wordt geheven door de Belastingdienst.

Voor beleggers is het belangrijk om rekening te houden met de overdrachtsbelasting bij het kopen van vastgoed. Het kan namelijk een aanzienlijke kostenpost zijn en invloed hebben op de winstgevendheid van de investering. Daarom is het verstandig om vooraf goed te berekenen wat de totale kosten zullen zijn, inclusief de overdrachtsbelasting. Het tarief van de overdrachtsbelasting kan verschillen per situatie en kan afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de waarde van het pand en de relatie tussen koper en verkoper. Het is daarom belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de regels en tarieven van de overdrachtsbelasting.

Overdrachtsbelasting voor beleggers

Als je als belegger een woning koopt, moet je rekening houden met de overdrachtsbelasting. Dit is een belasting die je betaalt bij de aankoop van een woning. Voor beleggers geldt een hoger tarief dan voor particulieren. Het tarief voor beleggers is namelijk 8% en voor particulieren 2%. Dit betekent dat je als belegger bij de aankoop van een woning van € 300.000,- maar liefst € 24.000,- aan overdrachtsbelasting moet betalen.

Er zijn echter wel uitzonderingen. Als je als belegger een woning koopt die je gaat verhuren, dan betaal je het lagere tarief van 2%. Ook als je als belegger een woning koopt die nog niet eerder bewoond is geweest, betaal je het lagere tarief. Dit geldt bijvoorbeeld voor nieuwbouwwoningen.

Het is dus belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de regels omtrent de overdrachtsbelasting als je als belegger een woning wilt kopen. Zo voorkom je dat je voor verrassingen komt te staan en weet je precies waar je aan toe bent.

Beleggen in vastgoed en overdrachtsbelasting

Als je als belegger wilt investeren in vastgoed, is het belangrijk om te weten wat de invloed van overdrachtsbelasting is op de winstgevendheid van je belegging. Overdrachtsbelasting is een belasting die je betaalt bij de aankoop van een woning of ander onroerend goed. Deze belasting bedraagt 2% van de aankoopprijs. Hieronder staan een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden:

 • Overdrachtsbelasting kan een grote invloed hebben op de winstgevendheid van je vastgoedbelegging. Het is daarom belangrijk om deze belasting mee te nemen in je berekeningen.
 • Als je vastgoed koopt om te verhuren, kun je de betaalde overdrachtsbelasting aftrekken van de belasting die je betaalt over de huurinkomsten. Hierdoor betaal je minder belasting en wordt je belegging dus iets winstgevender.
 • Als je vastgoed koopt om te verkopen, kun je de betaalde overdrachtsbelasting niet aftrekken van de winst die je maakt bij de verkoop. Hierdoor kan het zijn dat je minder winst maakt dan je had verwacht.
 • Als je vastgoed koopt om te verbouwen en daarna te verkopen, kun je de betaalde overdrachtsbelasting wel aftrekken van de winst die je maakt bij de verkoop. Hierdoor wordt je belegging iets winstgevender.

Kortom, overdrachtsbelasting is een belangrijk onderdeel van het investeren in vastgoed. Het is daarom belangrijk om hier goed rekening mee te houden bij het maken van je berekeningen en het bepalen van je investeringsstrategie.

Overdrachtsbelasting voor beleggers

Overdrachtsbelasting en belastingaftrek

Overdrachtsbelasting is een belasting die betaald moet worden bij de aankoop van onroerend goed, zoals een huis of een stuk grond. Het tarief van deze belasting is in Nederland 2% voor woningen en 6% voor niet-woningen. Gelukkig zijn er mogelijkheden om belastingaftrek te krijgen bij de betaling van overdrachtsbelasting. Dit kan op verschillende manieren:

 • Bij de aankoop van een woning kan er gebruik gemaakt worden van de startersvrijstelling. Dit houdt in dat er geen overdrachtsbelasting betaald hoeft te worden als de koper tussen de 18 en 35 jaar oud is en de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken.
 • Als de koper een woning koopt om te verhuren, kan er gebruik gemaakt worden van de zogenaamde bedrijfsmatige vrijstelling. Hierbij hoeft er geen overdrachtsbelasting betaald te worden als de woning voor minimaal 90% verhuurd wordt en de koper de woning minimaal 5 jaar in bezit houdt.
 • Beleggers kunnen ook profiteren van belastingaftrek bij vastgoedbeleggingen. Als zij een pand kopen en deze verhuren, kunnen zij de betaalde overdrachtsbelasting aftrekken van de belasting die zij moeten betalen over de huurinkomsten.

Het is dus zeker de moeite waard om goed te kijken naar de mogelijkheden voor belastingaftrek bij de betaling van overdrachtsbelasting. Zo kan er flink bespaard worden op de kosten van de aankoop van onroerend goed.

Overdrachtsbelasting en verkoop van vastgoed

Wanneer je vastgoed verkoopt, moet je rekening houden met de overdrachtsbelasting. Dit is een belasting die betaald moet worden bij de overdracht van een onroerende zaak, zoals een huis of een stuk grond. De overdrachtsbelasting bedraagt momenteel 2% van de koopsom. Dit betekent dat bij de verkoop van een huis van €300.000,- er €6.000,- aan overdrachtsbelasting betaald moet worden.

Als belegger kun je echter besparen op de overdrachtsbelasting bij de verkoop van vastgoed. Dit kan bijvoorbeeld door het vastgoed eerst over te dragen aan een BV en vervolgens de aandelen van de BV te verkopen in plaats van het vastgoed zelf. In dat geval hoeft er namelijk geen overdrachtsbelasting betaald te worden. Het is wel belangrijk om hierbij goed advies in te winnen van een fiscaal jurist of accountant, omdat dit niet in alle gevallen voordelig kan zijn.

Het is dus belangrijk om bij de verkoop van vastgoed rekening te houden met de overdrachtsbelasting en te kijken naar de mogelijkheden om hierop te besparen.

Overdrachtsbelasting voor beleggers gaat vanaf 1 januari 2021 omhoog van 2% naar 8%.

Als belegger in vastgoed is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de overdrachtsbelasting. Dit is een belasting die betaald moet worden bij de aankoop van onroerend goed, zoals een woning of bedrijfspand. Gelukkig zijn er manieren waarop beleggers kunnen profiteren van deze belasting en deze kunnen minimaliseren. hieronder volgen enkele tips:

 • Koop vastgoed als natuurlijk persoon in plaats van als rechtspersoon. Als natuurlijk persoon betaal je namelijk minder overdrachtsbelasting.
 • Maak gebruik van de startersvrijstelling. Als je voor het eerst een woning koopt, hoef je minder overdrachtsbelasting te betalen.
 • Koop vastgoed met een lagere waarde. Overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde van het vastgoed, dus hoe lager de waarde, hoe minder belasting je betaalt.
 • Maak gebruik van de mogelijkheden tot schenkingen. Als je bijvoorbeeld een woning koopt met behulp van een schenking van je ouders, hoef je minder overdrachtsbelasting te betalen.

Door deze tips toe te passen, kun je als belegger in vastgoed de overdrachtsbelasting minimaliseren en zo meer winst maken op je investeringen.

[X]